Arendal og Omegns Sparekasse er en lokal sparebank som ble opprettet i 1890.

Hovedproduktene våre er innskudd, utlån, betalingsformidling og tilknyttede tjenester som forsikring, fond og pensjon.

I bankens strategiplan heter det at produktene skal dekke kundenes behov for allsidighet og til konkurransdyktige priser.

Som egen lokal sparebank, er det etter vår mening viktig for kunden at beslutningsprosessen er hurtig, og at vi p.g.a. bankens størrelse, har god kontakt med våre kunder.

Vi er pr. idag 23 ansatte i banken.