Legitimering ordnes ved at du/dere tar med passet og kommer innom banken. Samtidig kan vi få oppdatert kundeerklæringsskjemaet. Dersom du/dere ikke har gyldig pass, ber vi om at det tas med annen gyldig legitimasjon. 

Konsekvenser av at kundetiltak ikke kan gjennomføres:
Den etterspurte informasjonen er nødvendig for at vi overfor myndighetene kan dokumentere at vi gjennomfører nødvendige kundetiltak. Dersom vi ikke mottar den etterspurte informasjonen innen angitt dato, kan en konsekvens bli at vi må sperre mobilbank, nettbank, konto og kort inntil dette er i orden, jfr. bestemmelser i hvitvaskingsloven § 21 nr. 1 og § 24 nr. 4.

Vi beklager det merarbeid dette påfører deg/dere, men håper på forståelse for at det må gjøres.
Vennligst ta kontakt med banken ved spørsmål i denne forbindelse. 


Med vennlig hilsen
Arendal og Omegns Sparekasse

Per Olav Nærestad
Banksjef