Styrene i Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank («Bankene») har i møter den 19. april 2022 vedtatt en avtale om sammenslåing mellom Bankene. Generalforsamlingene i Bankene skal ta stilling til sammenslåingen i møter senest 25. mai 2022.

 

«Vi er veldig fornøyde med at styrene i Bankene har blitt enige om en sammenslutningsavtale, og vi ser frem til å skape en ny og fremtidsrettet sparebank for regionen. Nå gjenstår noen viktige milepæler, med behandling i generalforsamlingene og myndighetsgodkjenninger, før vi kan kalle oss Agder Sparebank, sier administrerende banksjef i Østre Agder Sparebank Nina Holte.»

 

«Hensynet til kunder, ansatte, samfunn og eiere har vært viktig for Bankene å ivareta i sammenslutningsprosessen. Vi er overbeviste om at dette er en løsning som er til det beste for alle interessegruppene, sier administrerende banksjef i Arendal og Omegns Sparekasse Per Olav Nærestad.»

 


Agder Sparebank
Navnet på den sammenslåtte banken skal være Agder Sparebank og den skal ha forretningsadresse i Arendal kommune. Dagens hovedkontor i Gjerstad kommune vil videreføres som et lokalkontor, sammen med øvrige lokalkontorer. Bankens ledelse og den operative virksomhet er mobil og skal operere fra den sammenslåtte bankens ulike kontorer etter behov.

Målsetningen er å skape en fremtidsrettet og konkurransedyktig sparebank med sterk lokal forankring i markedsområdet. Agder Sparebank skal gjennom personlig rådgivning, digitale løsninger og lokalkunnskap dekke kundenes behov for finansielle tjenester. Målgruppen vil være privatpersoner og små- og mellomstore bedrifter. Bankenes sterke markedsposisjoner i sine lokalsamfunn skal videreføres og forsterkes i hele regionen.

En sammenslått bank vil få større kapasitet, kunne ta større engasjementer innenfor bedriftsmarkedsområdet og dermed bidra til at flere lokale bedrifter får finansiering.

Agder Sparebank skal være en solid bank som drives etter sunne økonomiske prinsipper og som bidrar til verdiskaping i bankens nærområde. Gjennom den sammenslåtte banken ønsker Bankene å videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer, og være en god og attraktiv arbeidsgiver. 

Nina Marie Holte blir administrerende banksjef (daglig leder) i Agder Sparebank, mens Per Olav Nærestad foreslås som styreleder.

Ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingen.

Egenkapitalbeviseierne i Østre Agder Sparebank vil videreføre sitt eierskap i Agder Sparebank. Det vil ikke bli utstedt nye egenkapitalbevis i forbindelse med sammenslåingen.

Basert på tall for Bankene per 31. desember 2021 vil Agder Sparebank ha:

  • Forvaltningskapital på ca. NOK 6,7 milliarder og forretningskapital på ca. NOK 9,2 milliarder
  • Egenkapital på ca. NOK 800 millioner
  • En samlet ren kjernekapitaldekning på ca. 17,5 prosent (inkl. andel samarbeidende gruppe)
  • 45 ansatte
  • Ca 18 300 kunder

Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen medio august 2022.

 

Norne Securities AS bistår Bankene som felles finansiell rådgiver i forbindelse med sammenslåingen, mens Kvale Advokatfirma DA er engasjert som felles juridisk rådgiver.

Kontaktpersoner
Arendal og Omegns Sparekasse: Adm. banksjef Per Olav Nærestad, tlf. 909 90 995
Østre Agder Sparebank: Adm. banksjef Nina Holte, tlf. 488 90 987

Fusjonsplanen er kunngjort i Brønnøysundregisteret og er tilgjengelig på vedlagt lenke: Fusjonsplan mellom Østre Agder Sparebank og Arendal og Omegns Sparekasse